واک

سیستم فعال کننده شبکه ای مغز یا RAS

لطفاً این سیستم را بر روی خوشبختی تنظیم کنید!
چرا به هر چیز بیشتر توجه می کنیم آن را بیشتر می بینیم؟
چهار گام که سیستم مغز ما را بر روی آن چه که می خواهیم متمرکز می کند
زمان: 10 دقیقه 55 ثانیه

واک (ویدئوهای آموزشی کوتاه)
در این صفحه می تونی ویدئوهای کوتاه، ساده و در عین حال کاربردی رو ببینی
پایان هر صفحه فایل صوتی و PDF ویدئوهارو هم رایگان و سریع دانلود کن