چطور به دیگران نه بگوییم؟

بدون امتیاز 0 رای
39,000 تومان
تا حالا شده در موقعیتی قرار بگیری با وجود اینکه دوست نداشتی بله بگی! ...اما مجبور شدی که بگی! تا…
39,000 تومان